- Rådgivning -

Vi ger "Rådgivning" till både arkitekter och byggare. Vilka lås och glas skall man lämpligen använda.

Lås är en hel vetenskap. Praktisk rådgivning är alltså en mycket viktig del vid en ombyggnad eller vid en ny-byggnation.
 

Håkan Isaksson