Formgivningskomponenterna glas och aluminium ger fritt utrymme för kreativitet och för att sätta en distinkt prägel på arkitekturen. På ett alldeles speciellt sätt ger fasaden sin prägel åt en byggnads individuella karaktär.

Med fortsatt utveckling av fasadkonstruktioner även för trediminsionell användning öppnar sig avgörande nya områden för rationellt byggande av objekt som pyramider, kupoler, sadeltak etc.